Program

odborného podujatia
2x Akadémia: Parkinsonova choroba a Bolesť hlavy
14:00 – 16:00
1. blok

predsedníctvo: prof. MUDr. J. Benetin, PhD., prof. MUDr. P. Valkovič, PhD.


Komplikácie liečby Parkinsonovej choroby
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Bolesť a iné nemotorické symptómy
doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Odborná prednáška podporená spoločnosťou UCB.

Komorbidity pri Parkinsonovej chorobe
prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

Inovácie v manažmente Parkinsonovej choroby
MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

Panelová diskusia

16:00 – 16:30
Prestávka


16:30 – 18:30
2. blok
Dialóg: Pumpové systémy a DBS: komu, kedy, čo?

Moderátori: doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. a MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.
Diskutéri: MUDr. Ján Necpál, MUDr. Milan Grofik, PhD., doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

09:00 – 11:00
1. blok - Primárne bolesti hlavy

predsedníctvo: MUDr. A. Petrovičová, prof. MUDr. P. Valkovič, PhD


Klasifikácia bolestí hlavy
MUDr. Jolana Marková, FEAN (ČR)

Tenzná bolesť hlavy
MUDr. Babeta Hofericová

Cluster headache 1
MUDr. Andrea Petrovičová

Cluster headache 2
MUDr. Vlastimil Serdahely

11:00 – 11:30
Prestávka


11:30 – 12:30
2. blok

Stratégia akútnej a profylaktickej migrény - kedy, komu, čo?
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FEAN, FESO

Vlastné klinické skúsenosti s prípravkom Fremanezumab v profylaxi migrény.
MUDr. Jolana Marková, FEAN (ČR)

Diskusia
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová FESO, FEAN, prim. MUDr. Jolana Marková

Odborný blok podporený spoločnosťou TEVA

12:30 – 13:00
Zmena kvality života migrenika prichádza s erenumabom

Čo prináša erenumab slovenským pacientom?
MUDr.Patrícia Tršková

Čo hovoria o erenumabe dlhodobé dáta?
MUDr.Michal Kováčik

Odborné sympózium podporené spoločnosťou NOVARTIS Slovakia s.r.o

13:00 – 14:00
Prestávka


14:00 – 16:00
3. blok - Sekundárne bolesti hlavy

predsedníctvo: doc. MUDr. Š. Sivák, PhD., MUDr. M. Krivošík


Sekundárne bolesti hlavy vaskulárneho pôvodu
MUDr. Marek Krivošík

Cefalea zapríčinená traumou hlavy a krku
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Bolesť hlavy v súvislosti s nadužívaním liekov
MUDr. Martina Kudláčová

Idiopatická intrakraniálna hypertenzia
MUDr. Michal Kováčik


16:00 – 16:30
Prestávka


16:30 – 18:00
4. blok - Špecifiká súčasnosti

predsedníctvo: MUDr. M. Kolníková, PhD., MUDr. M. Kudláčová


Cefalea v ére COVID-u
MUDr. Barbora Petrovičová

Vaskulárne riziko a migréna
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Epizodické syndrómy asociované s bolesťami hlavy detského veku
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.